echtscheidingsconvenant en nalatenschap


11 februari 2010

Vraag nummer: 13491  (oude nummer: 15073)

Geachte heer, het echtscheidingscomvenant bevat m.b.t. nalatenschappen alleen de zinsnede: Rechten en verplichtingen uit nalatenschappen worden toebedeeld aan de partij van de zijde waar de nalatenschap is opengevallen dan wel openvalt.
Kan ik mijn nalatenschap , zonder testament verkregen , op grond van deze zinsnede opeisen?
Wij waren in gemeenschap van goederen getrouwd.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zonder privé clausule vallen nalatenschappen/erfenissen inderdaad in een gemeenschap van goederen waarin een verkrijger/erfgenaam gehuwd is. In het kader van echtscheiding kan uiteraard worden overeengekomen dat ze toch aan betreffende verkrijger worden toegedeeld. Is er sprake van registergoederen, dan moet er nog wel een notaris ingeschakeld worden.
Opeisbaarheid is overigens weer een hele andere kwestie. In de wettelijke verdeling is een kindsdeel in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.