hoe kindsdeel bij langstlevende opeisen


20 november 2006

Vraag nummer: 10643  (oude nummer: 8519)

mijn vader is ongeveer 3 jaar geleden overleden.
mijn vader was ten tijde van zijn overlijden hertrouwd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen voort gekomen. Uit 3 eerdere relaties zijn er wel kinderen
hoe kunnen zij bij de langstlevende ons kindsdeel opeisen.
ten tijde van het overlijden was er geen testament.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Overlijden na 1 januarui 2003 zonder testament betekent in beginsel de wettelijke verdeling, dus pas opeisbaarheid bij overlijden (en faillissement ed) van de langstlevende (echtgenote).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.