Wie is executeur?


28 november 2016

Vraag nummer: 48399

Als er geen executeur benoemd is wie is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de erfenis? Er is geen testament. Kan de erfgenamen alsnog een derde als executeur aanstellen? Wat zijn de kosten ongeveer hiervoor? BVD

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een executeur kan niet meer worden aangewezen na overlijden. Wel kunnen de gezamenlijke erfgenamen een gevolmachtigde aanwijzen die namens hen één en ander verzorgt. De uitvaart wordt doorgaans ook door de erfgenamen geregeld. Mogelijk heeft de overledene in een codicil speciale wensen opgeschreven of zijn de wensen bij een begrafenisondernemer vastgelegd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.