kindsdeel/erfrecht


21 januari 2009

Vraag nummer: 12344  (oude nummer: 12175)

Mijn vader is drie maanden geleden overleden.Hij is met zijn derde en laatste vrouw 20 jaar getrouwd .Ik ben zijn enige zoon uit zijn eerste huwelijk Mijn vader heeft geen testament en niets op papier gezet.Volgens zijn vrouw had hij geen geld maar alleen schulden.Ik geloof haar niet en denkt dat hij haar zo niet achterlaat en wel degelijk iets gespaart had.Mijn vraag is: kan ik mijn kindsdeel opeisen en zo ja hoe kom ik erachter dat het geen schulden zijn ,dat hij op de bank ,of bv in een ouwe sok veel geld had liggen en dat er baten of lasten zijn? Kan ik dit meteen opeisen of kan dat alleen na haar dood ?
bvd G. Ketting

Antwoord:

Geachte heer,

Indien iemand overlijdt zonder testament, dan bepaalt de wet dat de zogenoemde wettelijke verdeling van toepassing is. De echtgenote is samen met het kind/de kinderen de erfgenaam, maar via de verdeling wordt de langstlevende enig eigenaar. Het erfdeel van een kind wordt omgezet in een maar zeer beperkt opeisbare op de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.