Wie krijgt wat


9 februari 2004

Vraag nummer: 8505  (oude nummer: 3996)

Geachte mevrouw, meneer,

Onlangs is onze vader overleden. Onze moeder leeft nog. Er zijn drie kinderen. Kan het oudste kind wat zegt dat er geen geld is dan de erfenis opmaken samen met moeder?
met andere woorden..hoe kunnen de twee andere kinderen aanspraak op de erfenis maken zonder dat er een testament is?
Zo is het natuurlijk een oneerlijke kwestie en we weten niet wat te doen. Bij voorbaat dank voor uw raad.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er geen testament is, dan is de kwestie eenvoudig. Op grond van het huidig erfrecht is de langstlevende (uw moeder dus) enig eigenaar geworden en krijgen de kinderen een vordering op moeder die maar beperkt opeisbaar is.

Alle macht ligt dus bij moeder en niet bij de kinderen of één van de kinderen. Moeder kan eigenlijk doen en laten wat ze wil. De kinderen kunnen wel een beroep doen op hun legitieme aanspraak, maar het is zeer de vraag of dat verstandig is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.