Wie zijn de erfgenamen van een zoon/broer?


13 november 2018

Vraag nummer: 56662

Allereerst hartelijk dank voor bovenstaand antwoord! 1 aspect onduidelijk: u stelt bij meer dan 2 broers en zussen; bij ons is sprake van 1 broer en 1 zus. Wordt dan het te vererven bedrag gedeeld door 3 (ouders geldt als 1) of door 4 (ouders gelden apart). Ik verneem graag van u.

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals aangegeven erven erfgenamen ieder voor een gelijk deel, tenzij (!) sprake is van meer dan 2 broers/zussen. Mijn antwoord blijft in algemene termen, omdat deze rubriek in beginsel geen antwoord geeft op individuele situaties. Hopelijk kunt u aan de hand van de algemene beantwoording uw eigen persoonlijke situatie vaststellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.