erfnamen-oude erfrecht


27 april 2008

Vraag nummer: 11710  (oude nummer: 10662)

Geachte meneer, mevrouw
25-jaar geleden is vrouw van mijn man overleden,zonder testament,toen waren kinderen minderjarig.volgens mijn man bestaat geen bewijze van verklaring van erfrecht helemaal niks,allen boedelbeschrijving die is opgesteld door beedigd taxateur waar staat de waarde van inboedel bank te goed hypotheek,begravenis kosten maar de waarde van huis is niet opgegeven daar staat allen afkorting p.m.
Hun vermogen bestond toen uit niet veel en het huis stond onder hypotheek.Omdat toen de kinderen minderjarrig waren was toen kantonrechtbank ingeschakeld .
Mijn man vertelde dat hij moest toen geen verdeling of verklaring van erfrecht laten opstelen omdat van de kantonrechter hoeft dat niet omdat hij heeft nieks geerft van zijn vrouw en was het vermogen heel klein,en van belasting was hij vrijgesteld van succesie.
Hoe kan ik achter komen of de verklaring van erfrecht of wetelijke verdeling is door notaris opgemaakt ?of mischien door kantonrechtbank?
Of mijn man verteld die waarheid?Volgens mij het moet iets bestaat want zonder verklaring van erfrecht kan hij niet bij de bank en ook de succesie recht van belasting zij moeten toch ook bepaalde documenten van nalatenschap hadden,als hij was vrijgesteld van succesiebelasting en ook bij kadaster staat opgegeven de datum van overleden van zijn vrouw,en verder dat hij is eigenaar van het huis.
Wij betalen alle kosten van huis.
Als je erft dan moet je gewoon succesiebelasting betalen tenzijj sprake is van vrijsteling.Maar er bestaat geen bewijzen dat is al 25-jaar geleden.Hoe kunnen dan kinderen erven als toen geen nalatenschap was die verdeeld hoeft te woorden wanner je niets krijgt heb je ook nergens recht op en hij mijn man heeft gezegd dat hij heeft het huis onderhoud en ook de hypotheek betaald en niet de kinderen.
maar ik heb twijfel want dat kan ik niet bewijzen. hij heeft geen bewijzen allen de boedelbeschrijving.Hoe kan ik achter komen of de verklaring van erfrecht is opgesteld of niet.Of misschien hebben dat zijn kinderen.
Kunnen nu die kinderen medeeigenaars zijn van onze huis zonder opgeven van kadaster vant daar staat niet opgegeven daar staat geen beperkingen van registratie. Ik ben bang dat toch de kinderen hebben toen echt niet geerft omdat was toen heel weining vermogen en omdat na zoveel jaren kan ik niet bewijzen de uitsprak van kantonrechter en ook van belasting heb ik geen bewijzen .
En daroom de kinderen kunnen zegen dat wettelijk gezien moet toen een verdeling opgesteel worden en daarom zijn zijn medeeigenaars van onze huis. maar volgens de kantonrechtbank hoeft dat niet omdat was niet te verdelen of veel te wening.Mar wij hebben geen bewijzen kunnen dan de kinderen oneerrlijk medeeigenaars worden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar oud erfrecht was het zo dat indien er geen testament was, de kinderen mede-eigenaar werden en dat dus nog steeds zijn tenzij er een akte van verdeling is opgesteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.