Was er in het verleden ook al erven bij plaatsvervulling?


24 november 2017

Vraag nummer: 52864

Was er in 1975 al sprake van plaatsvervullende erfgenamen?

Antwoord:

Geachte heer,

Een definitief antwoord daarop kan ik u niet geven. De plaatsvervulling heeft volgens de handboeken een roerige geschiedenis, in die zin dat de invoering daarvan in een ver verleden niet zonder moeite is gegaan. De regels van plaatsvervulling zijn bij het nieuwe erfrecht in 2003 verruimd. Dus mede is van belang welke plaatsvervulling is bedoeld en bij welke omstandigheid.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.