minderjarige erfgenaam


12 november 2004

Vraag nummer: 8746  (oude nummer: 4938)

Geachte heer/mevrouw

Ik ben een alleenstaande moeder van 29 jaar.
Ik ben gescheiden van mijn man. Drie jaar na de scheiding is mijn ex-man overleden. We hebben 2 kinderen samen, die geen alimentatie van mijn ex-man ontvangen. Ik heb de gehele voogdij over ze en ze zijn niet volwassen.
Mijn ex-man heeft samen met zijn vriendin een huis gekocht , maar ze zijn niet getrouwd geweest.
Hij heeft geen testament achtergelaten.
Mijn vraag aan u is of mijn kinderen een deel van het huis kunnen krijgen en of zij ook zijn pensioen kunnen erfen?

Bij voorbaat dank,
Danica

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zonder testament (en eventueel samenlevingscontract) zijn de kinderen de enige erfgenamen. De kinderen zijn dus eigenaar geworden van het deel van het huis van hun vader alsmede van alle andere goederen van vader.Uw als wettelijk vertegenwoordiger moet de nalatenschap beneficiair aanvaarden namens de kinderen.

Voor het pensioen moet u zijn bij het pensioenfonds, dat weet ik zo niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.