Samenwonen geen testament, geen kinderen


1 mei 2016

Vraag nummer: 46007

Voor een buitelander die in Nederland samen met een nederlandse vriend woont voor meer dan 8 jaar met een verblijf vergunning. Zonder kinderen. Als de nederlandse vriend overleed en hij geen zus een broer heeft. Zijn ouders leven wel. Er is geen testament. In deze situatie wat kan de buitelander vriendin doen met de bezittingen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er huwelijk of GP is, geen samenleviongscontract is en geen testament ten behoove van de partner, dan zal de langstlevende partner geen erfrechten hebben. De eigendommen van de overledene komen dan toe aan diens erfgenamen. De eigen spullen van de langstlevende partner zijn en blijven wel van deze partner.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.