zonder testament


5 mei 2011

Vraag nummer: 24800  (oude nummer: 16689)

wanneer een familielid (broer of zus )overlijdt en er is geen testament , kan een zelfgemaakt briefje met handtekening van de overledene dan als testament fungeren of moet er een rechtsgeldig testament zijn om te erven ? m.v.gr.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op een aantal zeer beperkte uitzondering na (depot-testament, noodtestament en codicil waarin overigens maar zeer beperkt zaken kan worden vastgelegd) moet een uiterste wil worden opgenomen in een notariele akte en zal een zelfgeschreven briefje niet kunnen gelden als testament waarin erfgenamen worden aangewezen.
Is er geen testament, dan is de wettelijke erfopvolging van toepassing.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.