afhandeling nalatenschap


18 oktober 2003

Vraag nummer: 8097  (oude nummer: 3227)

Geachte meneer v/d GRIEND
Notaris is al 2 jaar bezig om de inboedel en 2000 gulden te verdelen van mijn helaas overleden moeder de inboedel wat in bruikleen is geven is inmiddels bekeken en nagenoeg niets waard.
Broer en Zus hebben bank afschriften en alle correspondentie bij de notaris in geleverd en gevraagd om dit te regelen.
Van de drie broers welke nooit thuis kwamen heeft zich een gemeld wel de lusten maar niet de lasten te aanvaarden de andere melden zich niet na aanschrijven van de notaris.
Mijn vraag is hoe lang moet dit nog duuren en ik wil eigenlijk de notaris aan schrijven niet meer van zijn diensten gebruik te willen maken .
Wand er gebeurt niets en ik wil mijn rouwproces afsluiten en de kosten lopen zo ook onnodig op.
Kan ik hier afstand van doen zo ja wat zou dat dan kunnen kosten.
De zus

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor afstanddoening (verwerping) lijkt het me wat laat. Mij lijkt dat u de nalatenschap heeft aanvaard. Verwerpen kan dan niet meer.

De notaris kan de erfgenamen via de kantonrechter een termijn stellen waarin ze moeten aangeven wat ze willen. Dan kun je ook daarmee verder. Indien de andere erfgenamen aangeven wel hun erfgenaamschap te willen aanvaarden, dan lijkt mij dat één en ander snel afgewikkeld kan worden. Voor waarde is echter wel dat alle erfgenamen het met elkaar eens zijn of worden.

In mijn praktijk maak ik nogwel eens mee, dat de hoogte van de nalatenschap geen directe invloed heeft op de snelheid van de afhandeling.
Indien u echter niet tevreden met met de notaris, kunt u hem/haar verzoeken het dossier over te dragen aan een andere door de erfgenamen aangewezen notaris. De kosten overigens zullen daardoor doorgaans niet minder worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.