erfrecht kind uit eerste huwelijk


31 januari 2005

Vraag nummer: 9063  (oude nummer: 5496)

De man van mijn zuster is overleden.Uit zijn eerste huwelijk had hij een zoon.
Er is geen testament en en er zijn ook geen
geen onroerende goederen te verdelen.Toch denkt mijn zuster dat de zoon geld zal kunnen opeisen van giro en spaarrekeningen.
Is dat juist? Dank bij voorbaat

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er geen testament is, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Dat wil zeggen dat uw zuster samen met de zoon van mijnheer erfgenaam is, maar dat uw zuster enig eigenaar wordt. Het kindsdeel van de zoon is maar zeer beperkt opeisbaar. De zoon zou trouwens wel een beroep kunnen doen op zijn legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.