stiefkinderen eisen erfdeel op


9 december 2008

Vraag nummer: 12268  (oude nummer: 11928)

In 1982 getrouwd met vrouw en 2 kinderen in gemeenschap van goederen. Zij kwamen bij mij in huis. Het huis was mijn eigendom. In 1994 overleed zij. Verklaring van erfrecht opgesteld. Er was geen testament. Kinderen recht op elk 1/6 van huis. Toen niets gedaan dus nu onverdeelde boedel. Erfwet 2003 geldt niet. Zij eisen nu hun erfdeel. Kan ze niet betalen. dus zal ik m'n huis moeten verkopen. Huis is ook mijn bron van inkomsten ivm verhuur zomerhuis. Vraag: houdt de rechter rekening met redelijkheid en billikheid? Of zal ik altijd moeten betalen? Is hier jurispendentie over?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp uw probleem, maar naar mijn weten is er niet zoveel aan te doen. Ze zijn mede-eigenaar geworden en daar bent u dus aan gebonden. De enige mogelijkheid zoals ik nu zie is uitkopen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.