Wat kan de bewindvoerder na overlijden?


12 december 2018

Vraag nummer: 56925

Ik ben bewindvoerder voor mijn zuster. Zij is volledig wilsonbekwaam. Zij heeft een kleinzoon waarmee ze weinig of geen contact mee heeft, maar is wel haar enige erfgenaam. Ook ik heb geen contact met hem. Ik denk dat de organisatie van begraven e.d. bij mij komt te liggen. Wat kan ik als bewindvoerder nog na het overlijden financieel afwikkelen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Na overlijden van de persoon wiens vermogen onder bewind is gesteld, eindigt in beginsel het bewind en dient rekening en verantwoording te worden afgelegd. Voor de afwikkeling van de nalatenschap zijn de erfgenamen verantwoordelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.