wie erft als er geen testament is???


30 juni 2016

Vraag nummer: 46604

Mijn moeder's oudere zus is pas overleden in Canada. Zij heeft sinds 1957 in Vancouver gewoond. Ze is nooit getrouwd geweest en heeft geen kids!!! Haar broer is reeds in 1984 overleden, dus mijn moeder is dan volgens mij de enige erfgenaam, want hun ouders zijn ook allang overleden!!! Mijn tante is volgens mij nooit van natonaliteit veranderd.
Wie erft er. Volgens Nederlands recht of Canadees recht??? Waarom moet er een heel lang onderzoek gedaan worden als wij weten dat mijn tante altijd alleen geleefd heeft in Canada!!! Ze zeggen dat het hele onderzoek zeker 2 jaar gaat duren om uit te zoeken wie zal erven. Voor mij is het klaar als een klontje.... Mijn moeder is volgens mij de enige. Of zijn de kids van de overleden broer ook erfgenaam???

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uiteraard kan ik niet beoordelen hoelang het proces gaat duren, maar het is doorgaans juist niet zo klaar als een klontje, omdat inderdaad moet worden vastgesteld welk recht van toepassing is. Als dat is vastgesteld, kan ook worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.