erfrecht


25 maart 2013

Vraag nummer: 34074

mijn vader is vorig jaar overleden. mijn moeder en vader hadden geen testament. mijn broer heeft een lening lopen bij hen van 125,000 euro.
de woz waarde van het huis is ongeveer 250.000,00 euro. moeten wij nu erfrecht betalen, en over welk bedrag is dat dan?
moeten we niet alsnog naar een notaris om een testament te maken?
of kan dit gewoon met een belasting formulier.
en als mijn moeder ovelijdt hoe gaat het dan met de verdeling? stel, het huis en grond is maar 200.000,00 euro
heeft dan mijn broer bij mij een schuld?

Antwoord:

Geachte heer,

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Komt iemand te overlijden met achterlating van echtgenoot enm kinderen, dan zijn deze tezamen, ieder voor een gelijk deel de erfgenamen. Via de wettelijke verdeling echter wordt de langstlevende enig eigenaar en krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende. Over deze vorderingen is erfgebelasting verschuldigd vzv de waarde hoger is dan de vrijstelling. Deze erfbelasting dient over het algemeen voldaan/voorgeschoten te worden door de langstlevende.

Bij overlijden van moeder zijn de vorderingen van de kinderen schulden die voor de erfbelasting in aftrek komen. Ik kan niet beoordelen of er door de langstlevende een (nieuw) testament gemaakt moet worden.
Een gesloten lening is een actiefpost in de nalatenschap. Deze actiefpost (de vordering dus) komt dan na overlijden ten goede aan de langstlevende/de erfgenamen. Over deze vordering is in beginsel 'gewoon' erfbelasting verschuldigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.