Wie doet wat na overlijden.


27 juli 2003

Vraag nummer: 7947  (oude nummer: 2854)

mijn oma is onlangs overleden. zij heeft 3 kinderen.
er is geen testament en het huis waarin zij woonde is een huurhuis. tevens staat er nog wat geld op haar bankrekening.
wat moet er gebeuren, voornamelijk kwa bankzaken? moet de rekening bijv geblokkeerd worden?
of moet dit allemaal tussen de 3 kinderen onderling geregeld worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eigenlijk is het altijd aan te bevelen om via een notaris te controleren of er een testament is gemaakt. Pas als je weet wie de erfgenamen zijn, kun je ook keuzen maken en handelingen verrichten.

Is er geen testament is dan zijn de drie kinderen van uw oma tezamen erfgenaam. Doorgaans blokkeert een bank de rekening als zij op de hoogte zijn van het overlijden. Om daarna weer aan de rekening te kunnen komen is een verklaring van erfrecht opgesteld door een notaris meestal nodig.

Uit praktische overwegingen is het verstandig dat één van de erfgenamen van de anderen een volmacht krijgt om één en ander namens hen af te handelen. Ook hiervoor zorgt de notaris die de verklaring van erfrecht opstelt.

Het spreekt voor zich dat onderling overleg, ook als er een volmacht is afgegeven, zoveel mogelijk moet (blijven) plaatsvinden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.