Tot waar erfrecht?


20 januari 2010

Vraag nummer: 13377  (oude nummer: 14857)

Kan mij worden verplicht om informatie die beschikbaar komt na onderzoeken naar aanleiding van het ongeval waarbij mijn zoon (24) overleden is en de daaruit eventuele aanspaansprakelijkheidsstellingen te delen met zijn biologische vader die tot aan het overlijden17 jaar zijn verantwoordelijkheden heeft genegeerd zowel in contactuele als in onderhoudsbijdragen. Wij zijn van mening dat de biologische vader alleen het wettelijke recht heeft op zijn deel in de nalatenschap en dat de onderzoeken en resultaten niet tot de nalatenschap behoren. Zien wij dit goed? In ons beeld wil hij er een financieel gewin uithalen. De wens van mijn zoon om hem zelfs niet uit te nodigen mocht hij overleden zijn hebben wij reeds gerespecteerd.

Antwoord:

Geachte heer,

Er kan maar 1 vader zijn en dat is de juridische vader. In de sfeer van het erfrecht is dus ook de juridisch vader (mogelijk) op grond van de wet (mede-)erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.