Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

aanvulling op vraag 8115

15 juni 2006

Vraag nummer: 10372 (oude nummer: 8121)

Mijn man heeft geen testament en wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Als hij een testament had gehad, had ik de vraag natuurlijk niet gesteld. Maar omdat er geen testament is, is mij de verdere procedure onduidelijk i.v.m. de uitbetaling van het kindsdeel na de vrkoop v/h huis.
Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

(Sorry hoor) Als er geen testament is dan is de wet van toepassing. Zijn er kinderen dan is er sprake van de zogenoemde wettelijke verdeling op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt. De erfdelen van de kinderen worden omgezet in een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder