aanvulling op vraag 8115


15 juni 2006

Vraag nummer: 10372  (oude nummer: 8121)

Mijn man heeft geen testament en wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Als hij een testament had gehad, had ik de vraag natuurlijk niet gesteld. Maar omdat er geen testament is, is mij de verdere procedure onduidelijk i.v.m. de uitbetaling van het kindsdeel na de vrkoop v/h huis.
Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

(Sorry hoor) Als er geen testament is dan is de wet van toepassing. Zijn er kinderen dan is er sprake van de zogenoemde wettelijke verdeling op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt. De erfdelen van de kinderen worden omgezet in een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.