Wie zijn de wettelijke erfgenamen?


1 oktober 2018

Vraag nummer: 56247

oudere broer met echtgenote en volwassen kinderen overlijdt daarna overlijdt jongere broer zonder erfgenamen erven weduwe en/of kinderen van de oudere broer?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er een testament is opgesteld is de inhoud van het testament van (jongere) broer doorslaggevend. heeft hij geen testament en geen kinderen en geen echtgenote, dan bepaalt de wet dat ouders, broers en zussen erfgenamen zijn. is een broer eerder overleden, dan is in beginsel plaatsvervulling van toepassing op grond waarvan de kinderen van de eerder overleden broer erven (in zijn plaats en voor zijn deel).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.