medewerking erfgenaam


19 mei 2004

Vraag nummer: 8540  (oude nummer: 4322)

Geachte,mijn vader overleed 2 jr. geleden,was alleenstaand met 3 volwassen dochters en had geen testament dus gaf hij zijn boekhouder een volmacht om de zaken af te handellen. Deze man zegt dat ,omdat er onenigheid is tussen de dochters,hij mijn handtekening niet nodig heeft om de zaken af te ronden? Ik ben er daarentegen van overtuigd dat als ik niet teken...niemand zijn deel krijgt,en het net zolang blijft staan totdat ik zelf kom te overlijden, is dat juist ??Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een eventueel door uw vader afgegeven volmacht vervalt door zijn overlijden. Daarna zijn de erfgenamen tezamen bevoegd, tenzij iemand is aangewezen als executeur. Doordat de erfgename tezamen bevoegd zijn heb je inderdaad ieders medewerking nodig. Als iemand lang weigert, dan kan overigens wel de rechter worden ingeschakeld om medewerking af te dwingen.

De erfgenamen zijn tot elkaar veroordeeld. Het heeft dus over het algemeen erg weinig zin om de zaak op de spits te drijven. Aan de andere kan moet je natuurlijk wel opkomen voor je rechten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.