Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

boedelvolmacht en verdeling

7 oktober 2003

Vraag nummer: 8066 (oude nummer: 3161)

Na het overlijden van mijn vader heeft mijn broer een boedelvolmacht getekend, zodat mijn moeder alles kon regelen. Nu drie jaar verder wil hij deze boedelvolmacht intrekken en wil hij zijn kindsdeel opeisen. Maakt hij nu bij de verdeling van de nalatenschap ook aanspraak op de waarde van de inboedel en de bankrekeningen van mijn moeder of maakt hij alleen nog maar aanspraak op bijvoorbeeld de waarde van een koophuis van mijn moeder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De boedelvolmacht kan inderdaad altijd herroepen worden. De handelingen die voor die tijd op grond van de volmacht zijn verricht blijven natuurlijk geldig.

De boedelvolmacht zegt over het algemeen overigens niet zoveel over de uiteindelijke verdeling zelf. Het is inmiddels 3 jaar verder. Betekent dit dat er geen verdeling is geweest dan wel dat daar geen afspraken over zijn gemaakt ? Is dit inderdaad zo, dan kan het erfdeel in beginsel opgeeist worden. Erg charmant lijkt het mij ten opzichte van uw moeder echter niet. De wet beidt overigens de mogelijkheid overeen te komen om de nalatenschap onverdeeld te laten (gedurende 5 jaar).

Het erfdeel omvat de gehele nalatenschap, dus ook inboedel, bankstellen en bankrekeningen (en ook schulden overigens).

Wellicht een idee om een afspraak bij de notaris te maken voor de akte van verdeling, waarin ieders rechten en plichten goed worden vastgesteld, zo mogelijk zonder dat uw moeder in de financiele problemen komt door verplichte uitbetaling.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder