boedelvolmacht en verdeling


7 oktober 2003

Vraag nummer: 8066  (oude nummer: 3161)

Na het overlijden van mijn vader heeft mijn broer een boedelvolmacht getekend, zodat mijn moeder alles kon regelen. Nu drie jaar verder wil hij deze boedelvolmacht intrekken en wil hij zijn kindsdeel opeisen. Maakt hij nu bij de verdeling van de nalatenschap ook aanspraak op de waarde van de inboedel en de bankrekeningen van mijn moeder of maakt hij alleen nog maar aanspraak op bijvoorbeeld de waarde van een koophuis van mijn moeder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De boedelvolmacht kan inderdaad altijd herroepen worden. De handelingen die voor die tijd op grond van de volmacht zijn verricht blijven natuurlijk geldig.

De boedelvolmacht zegt over het algemeen overigens niet zoveel over de uiteindelijke verdeling zelf. Het is inmiddels 3 jaar verder. Betekent dit dat er geen verdeling is geweest dan wel dat daar geen afspraken over zijn gemaakt ? Is dit inderdaad zo, dan kan het erfdeel in beginsel opgeeist worden. Erg charmant lijkt het mij ten opzichte van uw moeder echter niet. De wet beidt overigens de mogelijkheid overeen te komen om de nalatenschap onverdeeld te laten (gedurende 5 jaar).

Het erfdeel omvat de gehele nalatenschap, dus ook inboedel, bankstellen en bankrekeningen (en ook schulden overigens).

Wellicht een idee om een afspraak bij de notaris te maken voor de akte van verdeling, waarin ieders rechten en plichten goed worden vastgesteld, zo mogelijk zonder dat uw moeder in de financiele problemen komt door verplichte uitbetaling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.