boedelbeschrijving/beneficiaire aanvaarding


19 oktober 2003

Vraag nummer: 8098  (oude nummer: 3228)

Mijn vader is onlangs overleden en mijn broer en ik zijn enige erfgenamen. Hij wilde niks met de erfenis te maken hebben (qua inventaris niet en qua financien ook niet). Hij stond op slechte voet met mijn vader. Dus ben ik met hulp van familie snel begonnen met het huis leeg te ruimen daar ik ook in het buitenland woon en ik weer terug moest. Eenmaal bij de notaris (mijn broer wilde niet mee) werd mij verteld dat mijn broer altijd erfgenaam is en als hij de erfenis verwierp hij hiervoor ook griffierkosten voor moet betalen. Nu wil mijn broer beneficiair aanvaarden maar......het huis is reeds leeg. Wel heb ik nog alle paperassen en mijn vraag is nu: Wie moet de boedelbeschrijving maken? Ik heb geen contact met mijn broer gezien de hele situatie.
Ik wil de erfenis zuiver aanvaarden (heb ik eigenlijk al gedaan door het huis te ontruimen).
Had mijn broer van tevoren aangegeven dat hij beneficiair had willen aanvaarden dan hadden we het anders gedaan. Nu voel ik me zo genept omdat ik nu de boedelbeschrijving moet gaan maken daar mijn broer nergens van op de hoogte is qua financien en inventaris.
Iedereen wist dat hij er niks mee te maken wilde hebben (hij heeft mensen hierover persoonlijk opgebeld) en nu moet ik het op gaan knappen. Inmiddels ben ik terug in Dubai wat het nog lastiger maakt. Is degene die beneficiair aanvaard niet degene die dan ook de boedelbeschrijving moet maken?
Graag hierop uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, dan zijn de vereisten van de wettelijke vereffening van toepassing. Die gaan zelfs nog verder dan alleen opstellen van een beschrijving. De vereffenaars zijn de gezamenlijke erfgenamen. Als er maar een geringe waarde in de nalatenschap is, dan kan de rechter verzocht worden tot opheffing van de vereffening.
Ook kan bij beneficiaire aanvaarding de rechter verzocht worden tot vrijstelling van de verplichting een boedelbeschrijving te maken.

Kortom, er zijn vele vereisten, maar ook enige ontsnappingsmogelijkheden. Mij lijkt dat de notaris die u heeft ingeschakeld u hiermee verder kan helpen. Indien zowel u als uw broer niet in de gelegenheid bent (feitelijke handelingen) te verrichten, dan is het wellicht een idee, dat u samen het notariskantoor de opdracht geeft één en ander af te handelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.