Kindsdeel


16 oktober 2016

Vraag nummer: 47778

Geachte heer van de Griend,

Mijn vader is overleden in 1992 waarna bleek dat er geen testament gemaakt was. Mijn moeder heeft daarna al die tijd in de eigen woning blijven wonen, tot ze 3 jaar geleden opgenomen is in een verpleeghuis. Hoe kunnen wij nu het beste te werk gaan om niet door belasting en verpleeghuis leeg gezogen te worden. Moeder lijdt aan dementie. Nu ligt er de eigen woning met grond te wachten op ons besluit wat mee te doen.
Sjef Ramakers.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zal eerst definitief vastgesteld moeten worden wat de situatie was bij overlijden van uw vader (voor 2003). Indien er geen testament was, zijn de kinderen mogelijk al mede-eigenaren geworden van het huis. Indien uw moeder haar wil niet meer kan verklaren én er geen algemene notariele volmacht/levenstestament is, dan zal mogelijk bewind via de rechter nodig zijn. Daarna dient de rechter toestemming te geven aan de bewindvoerder voor de verkoop namens uw moeder. Vervolgens zal betreffend gedeelte van de verkoopsom op rekening van uw moeder worden gestort, met aantekening van het bewind. Zoals zo vaak raad ik u van harte aan langs een notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.