Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

hoe te handelen?

4 mei 2023

Vraag nummer: 66559

Geachte heer Van de Griend,

Mijn oom is 2 maanden (maart 2023) geleden overleden. Hij was weduwnaar en had geen kinderen. Zijn ouders, broers en zusters zijn ook overleden op 1 na. Hij had geen testament noch contact met de familie. Hij is inmiddels begraven hetgeen is georganiseerd door mensen uit zijn buurt (geen familie). Zijn huurwoning staat nog leeg omdat deze niet is opgezegd. Tot op heden ontving mijn enige overlevende oom (erfgenaam) noch wij (neven en nichten) een formele reactie van enige autoriteit of organisatie. Heeft mijn oom of de neven en nichten een plicht om zaken in het kader van nalatenschap van mijn onlangs overleden oom te regelen?
B.v.d. voor de genomen moeite.

Antwoord:

Geachte heer,

Doorgaans is het nodig, bijvoorbeeld omdat een bank dat vraagt, dat een verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris, welke notaris dan op zoek gaat naar de erfgenamen. Als dat niet zo is in uw geval, dan blijft één en ander als het ware ongewis en is nog niet duidelijk wie gerechtigd is tot de activa en aansprakelijk is voor de schulden, hoewel zonder testament de wet in beginsel wel de erfgenamen aanwijst. Als je als erfgenaam bent aangewezen dan is er nog de keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen. Misschien goed om een langs een gespecialiseerd notaris te gaan om een en ander na te vragen in uw specifieke situatie.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder