hoe te handelen?


4 mei 2023

Vraag nummer: 66559

Geachte heer Van de Griend,

Mijn oom is 2 maanden (maart 2023) geleden overleden. Hij was weduwnaar en had geen kinderen. Zijn ouders, broers en zusters zijn ook overleden op 1 na. Hij had geen testament noch contact met de familie. Hij is inmiddels begraven hetgeen is georganiseerd door mensen uit zijn buurt (geen familie). Zijn huurwoning staat nog leeg omdat deze niet is opgezegd. Tot op heden ontving mijn enige overlevende oom (erfgenaam) noch wij (neven en nichten) een formele reactie van enige autoriteit of organisatie. Heeft mijn oom of de neven en nichten een plicht om zaken in het kader van nalatenschap van mijn onlangs overleden oom te regelen?
B.v.d. voor de genomen moeite.

Antwoord:

Geachte heer,

Doorgaans is het nodig, bijvoorbeeld omdat een bank dat vraagt, dat een verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris, welke notaris dan op zoek gaat naar de erfgenamen. Als dat niet zo is in uw geval, dan blijft één en ander als het ware ongewis en is nog niet duidelijk wie gerechtigd is tot de activa en aansprakelijk is voor de schulden, hoewel zonder testament de wet in beginsel wel de erfgenamen aanwijst. Als je als erfgenaam bent aangewezen dan is er nog de keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen. Misschien goed om een langs een gespecialiseerd notaris te gaan om een en ander na te vragen in uw specifieke situatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >