Kinderen uit twee huwelijken


13 oktober 2003

Vraag nummer: 8084  (oude nummer: 3193)

Mijn vrouw en haar zuster zijn de kinderen uit het eerste huwelijk van hun vader. Uit zijn tweede huwelijk heeft hij ook twee kinderen. Sinds ruim 15 jaar leeft hij feitelijk gescheiden van zijn tweede vrouw, op een verschillend adres (ook volgens het bevolkingsregister). De woning van de vader is zijn eigendom, gekocht met de erfenis van zijn ouders. De rest van de erfenis stond op een effectenrekening. Die is recent leeg gemaakt, gelijktijdig met de aankoop van een woning door een kind uit zijn tweede huwelijk. De vader is plots overleden zonder testament.
Wat zijn de erfrechten van de kinderen uit de twee huwelijken? Van de gescheiden (eerste) vrouw en de feitelijk gescheiden (tweede) vrouw? Behoort de van de rekening afgehaalde som nog tot de nalatenschap?
Met dank voor uw deskundig antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Uitgangspunt is: weg is weg, althans als dit rechtsgeldig is geschied. Rechtgeldig kan ook een schenking of lening zijn.

De erfgenamen van mijnheer zijn: de tweede vrouw (niet juridisch gescheiden en ook geen scheiding van tafel en bed) en alle vier de kinderen. Is uw schoonvader overleden na 1 januari 2003, dan is de wettelijk verdeling in dat geval van toepassing (als er geen andersluidend testament is). Dit betekent dat zijn tweede vrouw enig eigenaar wordt van alles wat er is en de kinderen slechts beperkt opeisbare vorderingen krijgen op deze vrouw.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.