Hoe te handelen bij erfenis?


18 maart 2017

Vraag nummer: 50125

Geachte heer,
Mijn vader hertrouwde met mijn moeder...echter uit zijn 1e huwelijk had hij 4 kinderen. Hun moeder is overleden... ik ben met nog 3 andere broers uit het 2e huwelijk. De 4 kinderen(nu alle overleden waarvan 1 onvindbaar is) hadden hun deel vanhun moederskant verworpen t.g.v. hun vader en met de geboorte van mij en mijn broers ook onze vader.
Toen mijn vader(ook hun vader) overleed deden de kinderen uit het 1e huwelijk afstand van hun rechten en plichten en werden mijn moeder en broers erfgenaam van de rechten en plichten. Toen mijn moeder(2e huwelijk) stierf erfden wij de rechten en plichten.

Nu komt het: Mijn halbroer die onvindbaar is heeft een dochter. Bij het overlijden van zijn zus(onze halfzus) komt er een erfenis vrij...

Omdat onze halfbroer al 14 jaar onvindbaar is en gevoegelijk moet worden aangenomen dat hij gestorven is zegt het wetboek van erfrecht voor 1 januari 2003 dat onze halfbroer en onze halfzus die ook in November 2002 is overleden dat beiden op de zelfde tijd en datum zijn overleden en uit dier voege onderling geen begunstiging naar elkaar toe kan worden gedaan. Dus vervalt de erfenis van onze halfzus naar haar broer(onvindbaar)... zodoende kan ook onze kwartnicht ook niet van onze halfzus erven. Onze kwartnicht kan dan alleen erven naar mijn mening van haar bloedeigen vader onze halfbroer. Naar mijn mening is de erfenis die onze halfzus achterlaat volledig te doen toekomen aan de 4 halfbroers zijnde in leven.

Aangezien ik de notaris dient te overtuigen van mijn (ons ) gelijk heb ik het u voorgelegd en de situatie uiteen gezet

In afwachting van uw advise en mening,

Met vriendelijke groet,

A.G.R. Lapré

Antwoord:

Geachte heer,

Mag ik aannemen dat u bij een notaris bent geweest voor een verklaring van erfrecht? Dan is het aan die notaris om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Deze rubriek leent zich niet voor een uitgebreid notarieel advies vrees ik en zeker niet in de complexe casus die u schetst, waarbij volgens u zeggen ook oud recht van toepassing is. Het spijt me, maar ik kan u verder vanaf deze plaats niet helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.