Erven kleinkinderen van Opa na overlijden vader


2 augustus 2003

Vraag nummer: 7957  (oude nummer: 2874)

mijn man is overleden op 17 augustus 2001. omdat hij veel schulden had hebben mijn kinderen zich afgeschreven van de erfenis. ook mijn man zijn broers hebben dit gedaan. nu is mijn vraag ofdat mijn kinderen kunnen erven moest hun opa sterven. omdat ze zich toch afgeschreven hebben van hun pa denk ik nu dat ze geen recht hebben op het deel van hun pa.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mag ik ervan uitgaan dat u met afschrijven bedoeld verwerpen van de nalatenschap ??

Indien uw kinderen de nalatenschap van hun vader hebben verworpen, betekent dit niet automatisch dat zij niet in de plaats van hun vader erven bij overlijden van hun Opa.

Via de plaatsvervulling kunnen zij nog steeds erven van hun Opa. Dit kan anders zijn als Opa in zijn testament heeft bepaald dat zijn kleinkinderen niet erven in dat geval.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.