taxatierapport woning.


5 juli 2007

Vraag nummer: 11177  (oude nummer: 9464)

Mijn broer is sinds kort weduwnaar. Was gehuwd in gemeenschap van goederen, heeft 1 zoon van 18 en een zoon van 16.Heeft een koopwoning. Ik heb begrepen dat volgens de nieuwe wet hij nu automatisch eigenaar van de woning is geworden. Kinderen zouden hun kindsdeel pas kunnen opeisen indien ook hij is overleden (hopelijk duurt dat nog heel lang) Er moet een verklaring van erfrecht gemaakt worden. Allemaal vrij logisch. Maar waarom moet er een taxatie-rapport van de woning opgemaakt worden ivm de leeftijd van de minderjarige zoon? Als ze beiden al meerderjarig waren was dit niet nodig geweest. De notaris kan hier geen duidelijk antwoord op geven. Kunt u dat misschien wel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Namens minderjarige kinderen moet beneficiair worden aanvaard. beneficiaire aanvaarding betekent toepassing van de wettelijke verdeling. Opstellen van een boedelbeschrijving is één van de elementen van de wettelijke verdeling. Vandaar dat denk ik een taxatie nodig is. Voorts zou het handig kunnen zijn ivm de successiebelasting.

Wie stelt trouwens de eis van de taxatie??

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.