verklaring van erfrecht


3 november 2010

Vraag nummer: 13979  (oude nummer: 16157)

een broer van mijn moeder is overleden, deze is nooit getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. mijn moeder, zijn zus, en een broer zijn nog in leven.de overige broers en zusters zijn overleden. moeten nu de kinderen van deze allemaal tekenen voor de verklaring van erfrecht ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er geen afwijkend testament is gemaakt, danmoet inderdaad onderzocht worden wie krachtens de wet de erfgenamen zijn. Het kan dan ook zijn dat neven en nichten ook als erfgenamen zijn aangewezen. De notaris die de verklaring van erfrecht opstelt, kan u daar mee over vertellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.