Wie heeft rechten?


25 maart 2006

Vraag nummer: 10185  (oude nummer: 7723)

Geachte heer Van de Griend, ik zal het trachten kort te houden. Moeder trouwt op hoge leeftijd(70) met een weduwnaar(75). in gemeenschap van goederen. Op dit moment zijn ze alwwer 18 jaar gehuwd en op zeer hoge leeftijd. Allebei hebben zij 4 kinderen uit een eerder huwelijk. Een kind van de man heeft inmiddels een fors bedrag op een aparte rekening op zijn naam gezet voor het geval dat de man zal overlijden (begrafeniskosten e.d.). Moeder heeft een getypte verklaring ondertekent dat zij hier mee akkoord gaat waarbij beschreven is dat de begrafenis hiervan betaald zal worden en het overgebleven bedrag gedeeld wordt door de kinderen van de man en moeder??? Volgens mij is het zo dat moeder bij een overlijden recht heeft op het totale financiele bezit en dat na haar overkijden kinderen hun erfdeel op kunnen eisen. Hierbij komt dan nog de vraag of alle kinderen hiervoor in aanmerking komen? Begrijp mij goed het gaat niet over het erfdeel maar over het feit dat naar mijn mening er onbevoegd een greep gedaan wordt in het bezit van een echtpaar die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Als dit zo is hoe kan ik hier iets tegen doen?

Bijvoorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Als het niet van jou is en je geen volmacht hebt dan kun je er niet over beschikken. Waarom één van de kinderen inschakelen om geld opzij te leggen voor een begrafenis? Ik snap dat niet en mij lijkt het ook niet juist. Tezamen kunnen beide (stief)ouders het natuurlijk wel zelf doen of misschien beter nog een verzekering sluiten met dat geld.

Is er geen testament dan is de langstlevende "gewoon" op grond van de wet enig eigenaar! Ik zou ouders wel aanraden een testament te maken!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.