erfrecht neven en nichten


4 maart 2013

Vraag nummer: 33801

mijn vader had 2 kinderen mijn oom, zijn broer ook. zowel mijn oom als mijn vader zijn overleden en zo ook hun partners. Een van de zonen van mijn oom is ongehuwd. een is getrouwd. Beiden heebn geen kinderen. Hoe gaat dit in het erfrecht als mijn neven zijn overleden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van belang is om vast te stellen ten opzichte van wie bepaalde personen wel of niet erfgenamen zijn (volgens de wet). De wet geeft aan wie de erfgenamen zijn indien geen testament wordt gemaakt. Eerst komen de (klein-)kinderen e/of de langstlevende echtgenoot aan bod. Zijn die er niet, dan komt je in de tweede groep met eigen ouders, broers, zusters (dan wel de kinderen van hen krachtens plaatsvervulling). Deze rubriek leent zich er niet voor te bepalen wie in een concreet geval de erfgenamen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.