nog erfgenaam na naamsverandering?


3 februari 2004

Vraag nummer: 8468  (oude nummer: 3932)

stel er zijn 3 kinderen maar een van die kinderen heeft vroeger naams verandering aangevraagd en toegezegt gekregen.de vader is later opnieuw getrouwd en heeft daar 2 kinderen gekregen.
nou is mijn vraag heeft dit kind die verder niets meer met haar vader tedoen heeft gehad nog rechten a.g de eventuele erfenis?
er is geen testament !!!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Door de naamwijziging worden mijns inziens de familierechtelijke betrekkingen niet doorbroken, dus blijft er gewoon erfgenaamschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.