Wie zijn de erfgenamen


13 oktober 2003

Vraag nummer: 8087  (oude nummer: 3199)

Onlangs is mijn natuurlijke vader overleden, uit een eerste huwelijk zijn 3 kinderen geboren deze zijn opgevoed door iemand anders en hebben zijn naam aangenomen, uit een tweede huwelijk zijn 2 kinderen geboren, allen hadden zij geen of weinig contact meer met hun natuurlijke vader.
De familie heeft de begrafenis geregeld, wie of welke instantie bepaalt wie wat dient te regelen zoals begrafenis en erfenis, wie bepaalt uberhaupt of er een erfenis is?
Dit alles natuurlijk zonder testament.

Antwoord:

Geachte heer,

Als er geen testament is, dan bepaald de wet wie de erfgenamen zijn. Deze zijn dan ook de personen die één en ander moeten regelen. Tussen een vader en kinderen ontstaan erfrechten als een kind binnen een huwelijk is geboren of als het kind is erkend door de vader. Er moeten dus zogenoemde familierechtelijke betrekkingen zijn.

Ondermeer door adpotie kunnen deze betrekkingen verbroken worden. Is dat niet gebeurd, dan erven gewoon de kinderen van de vader indien de kinderen binnen het huwelijk zijn geboren (of door vader zijn erkend).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.