erfenis


19 juni 2012

Vraag nummer: 28505

mijn zus is 5 jaar geleden overleden ik en mijn andere zus hebben samen met onze zwager 5 jaar voor onze zus gezorgd dag en nacht. zij hadden geen kinderen. toen mijn zus overleed heeft zij met mijn zwager overlegd hoe hij het een en ander wilden regelen na haar dood en eventueel later als mijn zwager zou overlijden . mijn was toen 50 jaar. hte verdrietige feit doet zich voor nu mijn zwager eindelijk een beetje opkrabbelde hij plots overleed (59 jaar) bij mondelinge verklaring ging hij altijd in gedachte te werk zoals mijn zus wilde. maar nu blijkt hij wel een brief achtergelaten te hebben met een verdeling in de familie maar niet bij de notaris gebracht. Zijn eigen zus heeft dit wel met ons gelijk gedeeld. En zij was hier zeer content mee daar zij ook de laatste paar jaar enig contact had en ook mijn zwager had met haar gesproken hoe alles te willen. dus zij was opgelucht dat er een brief was. na overleg alles bij de notaris gebracht en na 7 weken hoorde wij dat het niet geldig was. dus wettelijk alleen zijn 2 zussen zouden erven. waarvan 1 nog nooit bij hem thuis was geweest. (ook de wil van mijn overleden zus) dus u begrijpt er staan er 2 te springen en te juichen nu. wij hebben met de gehele familie alles in zijn boedel netjes opgeruimd en het huis schoon achtergelaten voor de eventuele verkoop enz en nu blijkt gewoon dat we er niet bij horen.
in de wetenschap bij de gehele familie hoe het Zou moeten gaan staan wij gewoon aan de kant. De nagedachtenis van mijn zus en zwager wordt op deze manier verkwanseld. Kunnen wij dit aanvechten? alhoewel wij hier geen voorstander van zijn en met 1 zus van mijn zwager samen zouden wij er uit komen maar nu na enige tijd nog een zus is opgestaan wordt dat wat moeilijker. gaarne u advies

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begijp het probleem, maar het is denk ik zoals de notaris aangeeft. Zonder testament is het in beginsel niet geldig en bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
Een erfgenaam zou mogelijk wel weer een deel kunnen schenken, maar dat heeft natuurlijk wel consequenties in de zin dat dan ook (veel) schenkbelasting betaald moet worden. Er zal dan zowel erfbelasting als schenkbelasting betaald moeten worden, dus vandaar dat schenken dan waarschijnlijk geen oplossing is.

Ik kan u dus vanaf deze plaats geen advies geven en raad u aan nog eens met betreffende notaris te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.