Is de naam in het paspoort bepalend voor de erfopvolging?


29 november 2016

Vraag nummer: 48424

Graag leg ik de volgende situatie aan U voor.

Tante A.v.L. is overleden, geen relatie, geen kinderen, bescheiden spaargeld, geen verdere schulden.
Al haar broers en zussen zijn overleden. Hun kinderen zijn dus de erfgenamen.

1 van haar broers is in Nederland getrouwd (1957) met een gescheiden vrouw (N.). Deze had uit haar eerste huwelijk 2 kinderen met de achternaam B. (van haar toenmalige echtgenoot). Tijdens dat huwelijk is ook een kind verwekt door mijn oom T.v.L. (broer van overleden tante). Dit kind kreeg de achternaam B. (de vrouw in kwestie was nog steeds getrouwd met B.). Na de scheiding, maar vóór het huwelijk met mijn oom heeft mijn oom nog een kind bij haar verwekt. Deze kreeg de achternaam van de moeder N. Daarna is er getrouwd en is het 'nieuwe gezin' - 2 volwassenen en 4 kinderen - naar Australië vertrokken (gevlucht???), waar alle kinderen onder de naam van mijn oom (v.L.) zijn geregistreerd. (1957). De kinderen die daarna verwekt zijn zijn allen geboren onder de naam van mijn oom v.L.

De vraag is nu;
Zijn de 2 oudste kinderen die NIET door mijn oom zijn verwekt en dus geen bloedlijn hebben, aanvankelijk in Nederland zijn geregistreerd onder de naam van hun biologische vader, maar wél de achternaam v.L. in hun Australische paspoort hebben staan, wel of geen erfgenaam?
Diezelfde vraag geldt (in mindere mate) ook voor de volgende 2 kinderen. Zij zijn wel door mijn oom verwekt maar zijn toen ter tijd (1955 en 1957) niet onder zijn naam in de GBA opgenomen. Er is echter wel een bloedlijn.

Graag verneem ik Uw visie (juridisch standpunt) hier op.

Alvast mijn dank voor Uw medewerking

Rob

Antwoord:

Geachte heer,

Tenzij anders is bepaald in een testament kan sprake zijn van plaatsvervulling. Daarbij treedt een kind in de (erf)rechten van de eerder overleden ouder/erfgenaam. De moederlijke lijn is eigenlijk altijd wel duidelijk. Bij de vaderlijke lijn kan dat anders zijn. Het gaat erom of er familierechtelijke betrekkingen zijn, dus of het ouderschap juridisch is. Daarbij kan de achternaam een signaal zijn, maar is zeker niet in alle gevallen doorslaggevend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.