Wie erf als een gehuwd kind eerder overlijdt dan de ouder?


28 november 2017

Vraag nummer: 52917

Tijdens het ziekbed van mijn zwager is hij getrouwd met zijn vriendin.
Binnen vijf weken is hij overleden. Het huwelijk was discutabel aangezien hij door een aantal hersentumoren niet tot helder nadenken in staat was, maar dit terzijde.
Vier maanden hierna stierf zijn vader.
Mijn schoonmoeder verloor dus binnen vijf maanden haar oudste zoon en man.
De relatie tussen mijn schoonmoeder en de vriendin (vrouw) van haar overleden zoon is tijdens het regelen van de uitvaart verbroken.
Als mijn schoonmoeder nu overlijdt heeft dan de vrouw van haar overleden zoon erfrecht?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien geen afwijkende testament is gemaakt, dan geeft de wet aan wie erfgenaam is. Bij een gehuwd persoon die geen kinderen heeft is dat zijn huwelijkspartner. Indien de vader (en/of moeder) van betreffende zoon daarna overlijdt en in een testament (van vader en/of moeder) niet anders is bepaald, dan zijn krachtens plaatsvervulling de (eventuele) kinderen van de eerder overleden zoon in diens plaats de erfgenamen. Een huwelijkspartner vervult geen plaats krachtens de wet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.