Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geen uitvaartverzekering

29 januari 2020

Vraag nummer: 59914

Mijn moeder is onlangs gestorven ze had zelf 7 kinderen ,maar ze was alweer 28 jaar getrouwd ,met een andere man ,onze stifvader ,jos . . .maar hij had geen uitvaartverzekering voor ons mam ,en nu hebben de kinderen haar uitvaart betaald ,maar de,stiefvader heeft niks betaald ,is hij ook verplicht om mee te betalen ? ,hij zit wel in schuldsanering ,alvast bedankt ,corrie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel zijn de erfgenamen gehouden de kosten van de uitvaart te dragen, maar het is de vraag wie de erfgenamen zijn in uw geval. Indien de nalatenschap wordt aanvaard door de langstlevende (gehuwde echtgenoot), dan is de wettelijke verdeling van toepassing als geen testament is gemaakt. De langstlevende wordt dan geacht ook alle schulden te betalen.
Indien echter sprake is van bewind, dan zal in beginsel de bewindvoerder beneficiair moeten aanvaarden.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder