erfrecht kinderen


13 augustus 2007

Vraag nummer: 11209  (oude nummer: 9555)

Ex-echtgenoot met 1 broer en in leven zijnde ouders en gezamenlijke verantwoording voor 1 kind overlijdt.Wie erft er in dit geval?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als iemand overlijdt zonder testament in ongehuwd staat en met 1 kind, dan is het kind enig erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.