kindsdeel


24 november 2009

Vraag nummer: 13234  (oude nummer: 14428)

geachte heer/ mevr,
mijn vader is 5 maanden terug overleden en er is via al zijn werkgevers pensioen geld vrij gekomen en we hebben daar al 1 deel van gehad maar nu is er weer geld vrijgekomen en nu krijg ik niks omdat mijn moeder het zelf nodig heeft inv inrichten van het huis nu weet ik dat het best wel veel geld is en nu is mijn vraag heb ik zonder dat er een testament is recht op mijn kindsdeel van de ervenis van mijn vader,

Antwoord:

Geachte heer,

Pensioen loopt naar mij weten niet via het erfrecht. Maar daarnaast is het zo dat als iemand overlijdt zonder testament en een echtgenoot en kinderen achterlaat, zij tezamen de erfgenamen zijn, maar de langstlevende toch enig eigenaar wordt. De kinderen krijgen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. Er valt op dat moment in beginsel dus ook niets op te eisen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.