erven van nicht bij kloving ,


7 februari 2007

Vraag nummer: 10860  (oude nummer: 8824)

Geachte heer notaris
mijn nicht is overleden ,heeft geen broers nog zus,niet gehuwd,haar ma leeft nog ,beiden hebben geen testament,nicht bezit stuk bouwgrond 100°eigendom +woning voor 5°eigendom,alsook 2°woonst;ook voor 100° eigendom,raadsman bankier zegd dat hier het systeem van KLOVING.van toepassing is,ttz de helft voor haar moeder,andere helft ,voor erfgenamen,van vaders kant,en 45°VOOR DE STAAT?; nu mijn vraag. kan dit niet omzeild worden,kan moeder niet alles erven? en wat gebeurt er als we van de domme gebaren? kan het geld later nog opgeeist worden? dank op voorhand,een vriend ,antoine

Antwoord:

Geachte heer,

Naar Nederlands recht is er naar mijn weten geen sprake van kloving en zal de moeder de enig erfgename zijn. Ik raad moeder wel aan een testament te maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.