aanspraak kinderen bij overlijden één van de echtgenoten


16 mei 2006

Vraag nummer: 10324  (oude nummer: 8012)

wij zijn een gehuwd koppel.als er een van ons beiden komt te sterven kunnen de kinders hun part vragen van de overledene .Kan de overlevende beschikken over zijn eigen geld/

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er geen testament is, zegt de wet dat de langstlevende enig eigtenaar wordt, Hooguit kan een kind beroep doen op de legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.