erfrecht stiefkinderen


5 januari 2004

Vraag nummer: 8316  (oude nummer: 3691)

getrouwd geweest,partner overleden,vader is voor partner overleden en moeder is kort geleden overleden,partner was kind van beide ouders.4 andere kinderen zijn van de moeder waarbij een van de kinderen een partner heeft die (vaag verleden heeft).Kan schoonzoon recht hebben om boedel vast te zetten of recht hebben op deel van de boedel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uitganspunt is dat je alleen via de wet erft van eigen ouders en niet van stiefouders. Per saldo kan dat anders zijn als eerst je eigen ouder overlijdt en alles via de wettelijke verdeling naar de partner/echtgenoot (niet zijnde je ouder) schuift en deze vervolgens komt te overlijden. Dan gaan alle goederen (dus ook die van de eerst overleden eigen ouder) naar de kinderen van de stiefouder. Uiteraard wordt dan wel de vordering in geld in verband met het overlijden van je eigen ouder opeisbaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.