erfrecht langstlevende


4 oktober 2011

Vraag nummer: 26270

Als je op huwelijkse voorwaarden trouwt zonder testament,wie zijn dan de erfgenamen?
Houden de kinderen een vordering op de langstlevende of wordt de erfenis meteen verdeeld?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het huwelijkse vermogensrecht, dus de inhoud van de huwelijkse voorwaarden dan wel de gemeenschap van goederen, bepaalt wat tot de nalatenschap behoort. Een testament en/of de wet bepaalt wie wat krijgt onder welke condities.

Is er geen testament en komt iemand te overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen, dan is de wettelijke verdeling van toepassing op grond waarvan (kortgezegd) de langstlevende enig eigenaar wordt en de kinderen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.