aandeel erfenis


5 juli 2016

Vraag nummer: 46685

L,S

Hierbij wil ik u vragen hoe het zit met de verdeling van de erfenis van mijn zus.
Zei was vrijgezel, geen kinderen, alleen 2 broers en mijn Moeder leeft nog.
Hebben wij met zijn drieen evenveel recht op haar erfenis.

Met vriendelijhke groet,

A.Doorten

Antwoord:

Geachte heer,

Indien de overledene geen kinderen had en niet getrouwd of geregistreerde partner was, dan zijn volgens de wet ouders broer en zussen de erfgenamen, in beginsel voor een gelijk deel, maar ouders hebben recht op minimaal 1/4. Voor de precieze vaststelling van het erfdeel verwijs ik u naar een notaris bij u in de buurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.