wettelijke erfopvolging


22 januari 2010

Vraag nummer: 13393  (oude nummer: 14873)

22 januari 2010
wat betekent wettelijke erfopvolging.?
En werkt dit automatisch of moet dat opgestart worden.?
Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Komt iemand te overlijden zonder testament dan is de wet van toepassing. De wet bepaalt dan wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen hebben dan trouwens nog wel een keuze of zij wel/niet erfgenaam willen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.