Erfenis kleinkinderen


23 september 2008

Vraag nummer: 11985  (oude nummer: 11310)

bij het overlijden van mijn grootvader is gebleken dat er geen testament is. Wij zijn met 3 vader en 2 zoons. Gaat de erfenis dan integraal naar onze vader of erven wij ook iets?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet zijn kleinkinderen geen erfgenamen als het betreffend kind, erfgenaam is, nog leeft en niet verwerpt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.