tante zoek


22 mei 2003

Vraag nummer: 7903  (oude nummer: 2692)

Geachte heer Van de Griend,
Mijn beminde oom E. voor wie ik 16 jaar mentor en bewindvoerder heb mogen zijn heeft mij postuum nog wat hoofdbrekens opgeleverd. Oom E. heeft nog 1 levende broer (mijn Pa). Verder zijn er de 3 zoons van de 2e (gestorven) broer en als laatste is er nog 1 zuster, mijn tante E.H., die waarschijnlijk al overleden is in Indonesië (volgens Pa). Wij weten niet eens of zij (wettige) kinderen heeft. Een overmoedig familielid die toch die kant op ging is geheel onverrichter zake thuisgekomen.

Mijn vraag: wat moet ik minimaal kunnen overleggen (behalve dan alle standaard gegevens van alle overige erfgenamen) om zover te kunnen komen dat onze notaris de beschikking kan krijgen over de gelden en waardepapieren van de nalatenschap.
Mijn Indonesische familie is wel zo grondig zoek, dat ik graag aan onze notaris wil vragen om tot verdeling over te gaan onder aanwijzing van een vereffenaar of bewindvoerder ten behoeve van de (nog) niet gevonden partij. Op deze wijze behoeven de andere twee takken van de familie niet de dupe te zijn van de omstandigheden.
Bovendien zouden wij hiermede tijd creëren om rustig door te zoeken, vooral omdat de familielegende spreekt over minimaal één niet-wettig kind. De familie is unaniem van mening dat na uiteindelijke verdeling zo iemand toch niet uit de boot mag vallen. Hoe klein in onze ogen ook, voor zo iemand kan elk bedrag misschien wel een kapitaal betekenen.
Nog twee vragen: Heb ik in het voorgaande onzinnige aspiraties getoond, of is een dergelijke gang van zaken mogelijk? en: Wanneer heb ik voldoende aangetoond dat betreffende partij zoek is?

Bij voorbaat mijn dank voor uw inspanningen!
Met vriendelijke groet,
Mevrouw A

Antwoord:

Geachte mevrouw

Als ik het goed begrijp heeft uw oom geen testament gemaakt. De wettelijke erfopvolging is dus van toepassing. Indien uw oom niet gehuwd was en geen afstammelingen heeft achtergelaten, zijn zijn ouders, broers en zusters de erfgenamen. Plaatsvervulling is van toepassing, dus eventuele neven en nichten treden in de plaats van voor-overleden broers en zusters.
De notaris zal erop toezien dat alle erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken raken. Is er een erfgenaam onvindbaar of is er nog geen zekerheid wie erfgenamen zullen zijn, dan zal er een vereffenaar benoemd moeten worden. Uw notaris kan u daarover informeren. De notaris zal ook zorgdragen voor het opstellen en versturen van volmachten, zodat één persoon namens de anderen de nalatenschap kan afwikkelen. Zonder deze volmachten kom je eigenlijk nog niet zo ver.

Mijn advies is een notaris te vragen een verklaring van erfrecht op te stellen en hem of haar alle informatie waarover u beschikt te overhandigen. De vereffenaar komt dan vanzelf aan de orde. Houd u er rekening mee dat één en ander wel veel tijd zal gaan kosten.

Is die tijd er niet, vanwege spoedeisende zaken of anderszins, dan zal wellicht de praktische afhandeling uit de pas gaan lopen van de formele weg (in uw vraag geeft u dat al enigszins aan). De notaris zal echter altijd de formele weg volgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.