Nalatenschap met meer schulden dan tegoeden.


1 juli 2003

Vraag nummer: 7930  (oude nummer: 2789)

Geachte,M
Zondag j.l is onze broer overleden hij was niet getrouwd en er zijn ook geen kinderen.
Ouders leven nog wel en er zijn uiteraard meerdere broers en zusters (5).
Nu was er geen uitvaartpolis of iets dergelijks afgesloten maar hij heeft ook geen spaargelden.
Bij het opzoeken van enkele spullen in zijn huurwoning zijn er div.papieren gevonden die wijzen op torenhoge schulden,nu zaten wij met de kwestie wat gebeurd er met de inboedel van het huis en met de schulden ,is het zo als je de inboedel uit het huis zou halen dat je dan ook automatisch erft en dan ook de schulden erft,weten niet wat we moeten begginen.
We willen dit toch waardig afsluiten maar weten niet welke stappen te ondernemen.
Ik hoop dat u ons van advies kan dienen.
Met vriendelijke groet mw J.van der Vlugt

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien uw broer geen testament heeft gemaakt zijn uw ouders en alle broers en zusters tezamen erfgenaam. Het erfgenaamschap betekent dat je gerechtigd bent tot de tegoeden, maar ook aansprakelijk voor de schulden.

Als erfgenaam heb je echter een keuze. Je kunt zuiver aanvaarden, verwerpen of zogenoemd beneficiair aanvaarden.
In het eerste geval ben je gewoon aansprakelijk voor de schulden. Bij verwerping wordt je geacht nooit erfgenaam geweest te zijn (met uitzondering ten opzichte van de fiscus). Bij beneficiaire aanvaarding ben je aansprakelijk voor de schulden, maar alleen voorzover daar ook tegoeden tegenover staan. Om de positie van schuldeisers te waarborgen, zijn er wel vele vereisten waaraan u in beginsel vervolgens moet voldoen. Laat u zich daarover bij een notaris informeren.

Verwijdering van inboedel zou gezien kunnen worden als daad van zuivere aanvaarding, maar ik acht de kans daarop niet zo groot, als steeds duidelijk is dat u dat doet om verdere schulden te voorkomen en niet als erfgenaam die zuiver heeft aanvaard. Gezien de tijddruk en de onzekerheid zou ik snel een afspraak maken met een notaris.

Zowel verwerping als de beneficiaire aanvaarding moet bij de Rechtbank. Een notaris kan u daar bij helpen.

Wat te doen ?
U zou natuurlijk met zijn allen beneficiair kunnen aanvaarden (bij voorkeur in één document om kosten te besparen) en één van de erfgenamen aanwijzen om de zaak verder af te wikkelen. Verwerpen door iedereen met uitzondering van één persoon die beneficiair aanvaardt kan ook, maar let op. Indien wordt verworpen, dan schuift het erfdeel door naar kinderen van degene die heeft verwerpt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.